Stichting Het Fonds Ondernemend Groningen

Stichting Het Fonds Ondernemend Groningen

Groningen heeft sinds 1 januari 2011 een ondernemersfonds, genaamd Het Fonds.

Het Fonds wil ondernemersverenigingen stimuleren en faciliteren bij het ontwikkelen van plannen die bijdragen aan een economisch gezonde en aantrekkelijke stad.

Het Fonds daagt het georganiseerde bedrijfsleven uit om met zulke plannen te komen, denk aan onderwerpen als duurzaamheid, bereikbaarheid/mobiliteit, aantrekkelijke bedrijventerreinen, collectieve activiteiten, aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt, gunstig ondernemersklimaat en veiligheid.
Juist gemeenschappelijkheid in projecten kan een gewenste schaalvergroting en co-financiering op gang brengen, met een groot netto resultaat voor een gebied of de hele stad.

Deel deze pagina